Dane firmy

Dane firmy

TONATO Sp. z o.o

a: ul. Porcelanowa 51
a: 40-246 Katowice, Polska
t: 32 353 71 13
e: biuro@tonato.pl

NIP: 954-25-79-188
REGON: 240552587

TONATO Sp. z o.o z siedziba w Katowicach, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000272594

Kapitał zakładowy: 70.000,00 zł
(wpłacony w całości)

Członkowie reprezentacji

Mirosław Król

Prezes Zarządu

JAN MIRSKI

Członek Zarządu

WOJCIECH ZARÓD

Członek Zarządu

Marcin Malik

Członek Zarządu