PRODUKTY / BARWNIKI
APRORED
W pe?ni naturalny barwnik spo?ywczy oparty na krwinkach czerwonych. Stosowany najcz??ciej jako sk?adnik solanek nastrzykowych.
Dawkowanie: zgodnie z przeznaczeniem
Opakowanie: 1kg

KARMEL
Wysokowydajny barwnik naturalny stosowany przy produkcji w?dzonek oraz barwieniu jelit. Stosuj?c go otrzymuje si? wyroby z charakterystyczn? barw? w?dzonek tradycyjnych.
Dawkowanie: zgodnie z przeznaczeniem
Opakowanie: 10kg; 30kg

PAPREX
Intensywny oleisty barwnik naturalny na bazie ekstraktu z papryki. Stosuje si? go przy produkcji kie?bas o du?ej zawarto?ci t?uszczu w celu poprawy barwy na przekroju.  
Dawkowanie: 0,12 - 0,2 kg/100kg farszu
Opakowanie: 1kg

SONA-GOLD
Ca?kowicie naturalny barwnik przeznaczony szczególnie do pieczonych w?dzonek. W wyniku zastosowania preparatu uzyskuje si? intensywny z?oty kolor wyrobu.
Dawkowanie: wg uznania
Opakowanie: 13kg

HEMOGLOBINA
Naturalny barwnik stosowany szczególnie do barwienia w?dzonek. W wyniku zastosowania uzyskuje si? ciemny br?zowo-czarny kolor powierzchni przypominaj?cy barw? produkty uzyskiwane podczas w?dzenia tradycyjnego.
Dawkowanie: 0,1-0,3kg/1L wody
Opakowanie: 25kg