Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w calach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indiwidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy klient może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Aktualności

TRANSPORT MIĘSA CZERWONEGO

Dodano: 2017-12-04 12:33

Warunki transportu mięsa czerwonego obwarowane są przepisami, które dotyczą zarówno stanu higieniczno – sanitarnego, jak również maksymalnej temperatury, jaką powinno mieć mięso w czasie transportu.  Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady mięso powinno zostać niezwłocznie po uboju schłodzone do temperatury wewnętrznej nie wyższej niż 7°C. Ta temperatura musi być osiągnięta w urządzeniach chłodniczych w zakładzie ubojowym, jeszcze zanim rozpocznie się transport oraz musi pozostawać w tej temperaturze podczas transportu.

W 2014 i 2016 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), podjął się dyskusji w temacie zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z utrzymaniem łańcucha chłodniczego przy przechowywaniu i transporcie mięsa.

Na podstawie opinii EFSA umożliwiono wprowadzenie alternatywnego, bardziej elastycznego podejścia do warunków dotyczących temperatury podczas transportu świeżego mięsa, w szczególności w odniesieniu do tusz lub większych kawałków mięs. W dalszym ciągu nie odstąpiono od podstawowej zasady, że takie mięso powinno zostać schłodzone do temperatury 7 °C przy stałym spadku temperatury.

W Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej ukazało się Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1981 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do warunków dotyczących temperatury podczas transportu mięs.

Zapisy rozporządzenia pozwalają na bardziej elastyczne podejście do problematyki związanej z temperaturą mięsa czerwonego w czasie transportu. Zasadniczą zmianą, w stosunku do wcześniejszych zapisów załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, jest możliwość przewożenia surowców mięsnych, które w rzeźni nie osiągnęły temperatury 7°C, a które będą wykorzystywane w zakładach do wyrobów produktów mięsnych.

Transport mięsa czerwonego w postaci tusz, półtusz, ćwierćtusz lub półtusz podzielonych na trzy części hurtowe, może rozpocząć się, zanim osiągnięta zostanie temperatura 7 °C, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:

- wysyłający posiada zezwolenie na stosowanie odstępstwa w zakresie temperatur transportu

- temperatura jest monitorowana i rejestrowana w ramach systemu HACCP

- pojazd jest wyposażony w urządzenie monitorujące i rejestrujące temperaturę w czasie transportu

- nie ma możliwości łączenia kilku partii mięsa z różnych rzeźni; jednorazowo przewożone jest mięso tylko z jednej rzeźni

- temperatura mięsa w momencie rozpoczęcia transportu nie może być wyższa niż 15°C

- wysyłający dołącza do przesyłki oświadczenie z informacjami: okres schładzania przed załadunkiem; czas rozpoczęcia ładowania i temperatura mięsa w tym momencie; założona maksymalna temperatura powietrza podczas transportu mięsa; dopuszczalny maksymalny czas trwania transportu; data wydania pozwolenia oraz nazwa właściwego organu przyznającego odstępstwo

- odbierający mięso informuje właściwe organy, zanim otrzyma on je po raz pierwszy

Ważne jest, by dostosować parametry transportu do wymagań określonych w rozporządzeniu, w zależności od czasu trwania transportu, tj.:

—  Dla maksymalnego czasu transportu wynoszącego 6 godzin:—  Dla maksymalnego czasu transportu wynoszącego 30 godzin:
—  Dla maksymalnego czasu transportu wynoszącego 60 godzin:Powyższa decyzja Komisji Europejskiej umożliwi szybsze dotarcie mięsa do konsumenta po uboju, ułatwiając w ten sposób przepływy handlowe świeżego mięsa w obrębie Unii. Należy jednak pamiętać o spełnieniu wielu wymagań nałożonych przez ustawodawcę, by móc skorzystać z powyższego odstępstwa.