Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w calach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indiwidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy klient może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Aktualności

LIMITY WWA W PRODUKTACH MIĘSNYCH

Dodano: 2017-05-29 09:26

Z dniem 31 sierpnia 2017r. kończy się odstępstwo dedykowane Polsce w zakresie możliwości produkowania wyrobów mięsnych tradycyjnie wędzonych, w których zawartość zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) jest wyższa w stosunku do wymagań unijnych przepisów prawnych. Takie odstępstwo jest możliwe na podstawie polskiego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.12.2014r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji wyrobów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, limity WWA w produktach mięsnych są określone na poziomie:

  1. benzopiren na poziomie nie wyższym niż 2 µg/kg

  2. suma WWA (suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) na poziomie nie wyższym niż 12 µg/kg

Produkty mięsne wytwarzane w zakładach rodzimych mogą cechować się wyższymi poziomami zanieczyszczenia WWA:

  1. benzopiren na poziomie nie wyższym niż 5 µg/kg

  2. suma WWA (suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) na poziomie nie wyższym niż 30 µg/kg

By móc korzystać z odstępstwa należy spełnić kilka wymagań, tj. produkty z podwyższoną zawartością WWA mogą być wytwarzane i wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Producent jest zobowiązany zgłosić produkty do powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto produkty mięsne wędzone tradycyjnie nie mogą zawierać środków aromatyzujących dymu wędzarniczego.

Na etykietach wyrobów mięsnych, które przeznaczone są na rynek Unii Europejskiej, umieszczany jest weterynaryjny numer identyfikacyjny w owalu. Natomiast na etykietach produktów mięsnych, w których poziom zanieczyszczeń WWA może być wyższy i które mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy, umieszczany jest kwadratowy znak weterynaryjny. Znak ten powinien zawierać:

- w górnej części litery PL

- w środku weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu

- w dolnej części litery IW

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji zakłada możliwość produkcji wyrobów mięsnych o podwyższonej zawartość WWA bez limitu czasowego. W paragrafie 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Do dnia 31 sierpnia 2017 r. zezwala się” zostanie zastąpione słowami „Zezwala się”.

Zmiana ta wynika z faktu, iż Komisja Europejska poinformowała o zamiarze rozpoczęcia ponownej oceny w zakresie WWA na początku 2017r. Komisja Europejska zwróci się do państw członkowskich o przekazanie danych z monitorowania i złożenia sprawozdania z wprowadzonych dobrych praktyk wędzarniczych. Po omówieniu i ocenie Komisja, w przypadku zaistnienia potrzeby, może opracować i przyjąć zmianę przepisów dotyczących odstępstwa dla produktów wędzonych tradycyjnie. Wobec powyższego Komisja poinformowała, że dopóki ewentualna zmiana nie zostanie wprowadzona, odstępstwo dotyczące wyższych limitów WWA obowiązuje również po 31 sierpnia 2017r.

Należy mieć jednak na uwadze, iż prace podjęte przez Komisję Europejską, mogą skutkować zmianą merytoryczną unijnych przepisów obecnie obowiązujących. Wówczas konieczne będzie podjęcie działań legislacyjnych mających na celu dostosowania przepisów prawa krajowego do nowych przepisów unijnych.