Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w calach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indiwidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy klient może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Aktualności

ZNAKOWANIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ZNAKIEM „PRODUKT POLSKI”

Dodano: 2017-04-10 14:27

Od 1 stycznia 2017r. producenci artykułów spożywczych mają możliwość znakowania swoich wyrobów znakiem „Produkt polski”. Warunki jakie musi spełnić taki wyrób zostały dokładnie opisane w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

CEL REGULACJI

Ustawodawca miał na celu przekazanie konsumentowi jasnej informacji, że produkt spożywczy, który zakupił rzeczywiście pochodzi z Polski. Świadomość konsumentów stale rośnie, a jedną z cech, na które zwracają uwagę jest możliwość pełnej identyfikacji zakupionych towarów.

 

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ PRODUKT

Zgodnie z art.7b ustawy, znakiem „Produkt polski” można znakować:

- produkty nieprzetworzone, obejmujące produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, oskórowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone. Produkcja podstawowa produktów nieprzetworzonych, obejmująca produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, a także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego, powinna odbywać się na terenie Polski. W przypadku mięsa konieczne jest by zwierzę, z którego zostało pozyskane, urodziło się w Polsce oraz chów i ubój również nastąpił w Polsce.

- produkty przetworzone wyprodukowane w Polsce, z produktów nieprzetworzonych uzyskanych na terenie Polski, których ilość w momencie użycia nie może być mniejsza niż 75%. Tylko 25% masy składników (bez wliczania wody) może nie być pochodzenia polskiego pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju (np. bakalie, przyprawy). W przypadku produktów mięsnych konieczne jest by chów zwierzęcia, z którego pozyskano mięso, odbywał się w Polsce.

 

OZNAKOWANIE „PRODUKT POLSKI”

Producent może oznaczyć wyroby spełniające wymagania art. 7b ustawy, poprzez zamieszczenie informacji „Produkt polski” w formie słownej lub w formie znaku graficznego. Znak graficzny został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”. Znak ten w prosty i jasny sposób będzie konsumentom kojarzył się z krajowymi wyrobami – tło biało-czerwone, napis „Produkt polski”

 

WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO

Znak ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym. Górny prostokąt jest w kolorze białym i zawiera wyśrodkowany wyraz „produkt” w kolorze czerwonym, napisany za pomocą wersalików fontu Calibri Bold. Wysokość liter stanowi 1/2 wysokości tego prostokąta. Dolny prostokąt jest w kolorze czerwonym i zawiera wyśrodkowany wyraz „polski” w kolorze białym, napisany za pomocą wersalików fontu Calibri Bold. Wysokość liter stanowi 3/4 wysokości tego prostokąta.

Kolor czerwony we wszystkich elementach znaku składa się w równych częściach z barwników MAGENTA i YELLOW.SANKCJE

Umieszczanie znaku „Produkt polski” odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niedopuszczalnym jest jednak umieszczanie znaku na opakowaniach produktów, które nie spełniają wymagania ustawy. Z uwagi na fakt, iż na rynku obecne są produkty spożywcze oznakowane w różny sposób jako „Produkt polski”, niezgodnie z obecnie wprowadzanym, oficjalnym znakiem graficznym, ustawodawca dopuszcza możliwość obrotu tak oznakowanymi produktami do końca 2017 roku. Prawidłowość użycia znaku „Produkt polski” będzie kontrolowana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Od 1 stycznia 2018r.  za złamanie przepisu lub używanie nieprawidłowego znaku graficznego po 31 grudnia 2017 r. należy liczyć się z sankcjami określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.). Zależnie od kwalifikacji może być wymierzona kara w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł, albo jeśli uznano by taki produkt za zafałszowany to kara w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.